News

31 October 2023

Myńszośći a jejich godki wobec kryzysu. Antystygmatyzacyjny paket projektu «Godkowe antidotum: godkowo żywotność jak spusůb budowy psychicznego dobrosztandu, zdrowjo a srůwnoważůnego rozwoju»

Publikacja w języku śląskim, będąca efektem projektu „Językowe antidotum”, analizuje wpływ doświadczanej przez mniejszości etniczne i migrantów dyskryminacji na ich zdrowie i dobrostan, korzyści płynące z zachowania rdzennych języków i silnej tożsamości etnicznej oraz skutki pandemii dla tych grup. W pracy zawarto praktyczne rekomendacje i rozwiązania mające na celu poprawę warunków funkcjonowania grup mniejszościowych w Polsce, wsparcie dla dążeń do zachowania ich języków i kultury, przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji oraz budowanie lepszych relacji między mniejszościami etnicznymi a grupami większościowymi.

******

Minorities and Their Languages in the Face of Crisis. Anti-Stigmatisation Package for the Project “Language as a Cure: Linguistic Vitality as a Tool for Psychological Well-Being, Health and Economic Sustainability”

The publication in Silesian, which is the result of the “Language as a Cure” project, analyses the influence of discrimination experienced by ethnic minorities and migrants on their health and well-being. It also looks at the benefits of preserving native languages and strong ethnic identity as well as the consequences of the pandemic for these groups. The books contains practical recommendations and solutions for improving the functioning of minority groups in Poland and supporting the efforts to preserve their languages and culture, preventing discrimination and stigmatization as well as building better relations between ethnic minorities and majorities.

Redakcja naukowa Michał Bilewicz, Justyna Olko
Redaktor naukowy:Bilewicz MichałOlko Justyna
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2023
Język publikacji:
śląski
Tłumacz:
Wanot Bartłůmjej
ISBN print
978-83-67605-04-5
ISBN pdf 978-83-67605-05-2
Liczba stron:
112
Oprawa:
Miękka
Format:
170×240
Typ publikacji:
Open access, Praca naukowa

 

Publication

Search Publications