News

Tococolhuan imintlahtol

3 July 2023

Pan 11 tonalli metztli julioh ticchihuah “Tococolhuan imintlahtol: Nahuatlapohualiztequitl (XVI-XVIII hueixihuicahuitl)” campa titequitizqueh ...

Covid Stigma

16 December 2020

 “Pandemia nasila zachowania dyskryminacyjne i stygmatyzację oraz wzmacnia nierówności ekonomiczne, społeczne i zdrowotne, co prowadzi do pogors...

LANGUAGE DIVERSITY WEEK

13 November 2019

LANGUAGE DIVERSITY WEEK Dates: 24 November -1 December, 2019 Venue: 24 November: Faculty of Artes Liberales, Dobra 72, Warsaw, Conference Room 27 Nove...

Search Publications