News

New publication: Меншыны і іх языкы в кризі Антистиґматызацийный пакєт проєкту «Языковый антидот: языкова жывотніст як нарядя будуваня психічного добростану, здравля і постійного розвитку»

28 November 2023

Як раз вказала ся лемківска версия антистиґматызацийного пакєту проєкту Language as a Cure «Меншыны і іх языкы в кризі». Публикация возникла в результ...

Tococolhuan imintlahtol

3 July 2023

Pan 11 tonalli metztli julioh ticchihuah “Tococolhuan imintlahtol: Nahuatlapohualiztequitl (XVI-XVIII hueixihuicahuitl)” campa titequitizqueh ...

New publication: Mniejszości i ich języki wobec kryzysu. Pakiet antystygmatyzacyjny projektu „Językowe antidotum: żywotność językowa jako sposób budowy psychicznego dobrostanu, zdrowia i zrównoważonego rozwoju”

6 April 2023

Як раз вказала ся лемківска версия антистиґматызацийного пакєту проєкту Language as a Cure «Меншыны і іх языкы в кризі». Публикация возникла в результ...

Covid Stigma

16 December 2020

 “Pandemia nasila zachowania dyskryminacyjne i stygmatyzację oraz wzmacnia nierówności ekonomiczne, społeczne i zdrowotne, co prowadzi do pogors...

LANGUAGE DIVERSITY WEEK

13 November 2019

LANGUAGE DIVERSITY WEEK Dates: 24 November -1 December, 2019 Venue: 24 November: Faculty of Artes Liberales, Dobra 72, Warsaw, Conference Room 27 Nove...

Search Publications Skip to content