Publications

Mały słownik łemkowskiej wsi Bartne / Little dictionary of the Lemko village called Bartne

2016.11.23 | Warsaw

Język Łemków od lat cieszy się wielkim zainteresowaniem. W Polsce brakowało dotąd obszernego słownika, który pokazywałby nie tylko same wyrazy, ale także przykłady ich użycia. Niniejszy słownik dodatkowo przynosi także informacje o tradycyjnych przedmiotach czy zwyczajach, np. o młyncu ‘żarnach’, o budowie chyży ‘chałupy’, o tym kiedy się jadło śnidania, a kiedy obid, kiedy dawano meryndziu, o uprawie roli – co to była caryna, a co tołoka, kiedy koszono na wałky, a kiedy na ścius, o rzucaniu uroków (wroky, z oczy) i ich „odrabianiu”. Opisuje zabawy (młyn, korowiarka, poczta i in.), które miały miejsce zwykle na weczirkach ‘wieczornicach’. W Słowniku pojawiają się także wyrazy dotychczas nienotowane, np. koromandżija ‘wielki kłopot, zawracanie głowy’, sułepka ‘rodzaj dzieży’.

 

The Lemko language has been an object of great interest for years. Until now, Poland did not have a comprehensive dictionary that would show not only the words themselves, but also examples of their use. This dictionary also provides information about traditional objects or customs, fairs and games. The dictionary also includes words not previously listed in other publications.

Autor / Author : Janusz Andrzej Rieger

ISBN 978-83-63636-50-0

2016

Search Publications Skip to content