Publications

Tlitzonpitentzin – Embers – Żar

2021.03.01 | Warsaw

Inin xochicuicaamoxtli tlen quiihcuiloh huei xochicuicatlahcuilohquetl Gustavo Zapoteco Sideño no quitlahtolcuepqueh ica ingleztlahtolli huan polacohtlahtolli Adam Coon huan Szymon Gruda. Cehce xochicuicatl ce “tlitzontlitzin itech cahuitl” tlen quimama huahcapatlahtolli tlen nocca caquizti, tlen quichamanaltia huan quiyancuilia tococolhuan huan tocicihhuan ininnemiliz.

Tom wierszy wybitnego współczesnego poety nahua Gustava Zapoteca Sideña wraz z przekładem literackim w językach angielskim i polskim Adama Coona i Szymona Grudy. Każdy z wierszy jest „żarem czasu”, nośnikiem pradawnych słów, które nie całkiem jeszcze zamilkły, mającym moc ożywiania przeszłości i czynienia jej częścią teraźniejszości.

This book of poems by the distinguished contemporary Nahua author Gustavo Zapoteco Sideño includes literary translations in English and Polish by Adam Coon and Szymon Gruda. Each of the poems is “an ember of time,” a carrier of ancient words that have not been silenced, having the power to revive the past and make it part of the present.

Author: Gustavo Zapoteco Sideño,

Translation: Adam Coon, Szymon Gruda,

ISBN : 978-83-63636-86-9

2019

Search Publications Skip to content