News

7 May 2023

„Nauka w czasach przemian” – najnowsza publikacja FNP już dostępna – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej www.fnp.org.pl

O wynikach naszego projektu Językowe antidotum/Language as a Cure”  pokazujących, jak mniejszości etniczne, grupy rdzenne i migranci reagowali na zagrożenia związane z pandemią i radzili sobie z jej skutkami, można przeczytać w najnowszej publikacji FNP :

Nauka w czasach przemian – najnowsza publikacja FNP już dostępna

– Fundacja na rzecz Nauki Polskiej www.fnp.org.pl

Search Publications Skip to content