News

2 January 2020

Symposium ”Latin American Research in Poland: Recent Experiences, Achievements, Perspectives and Challenges”, March 13-14, 2020

SYMPOSIUM

”Latin American Research in Poland: Recent Experiences, Achievements, Perspectives and Challenges”,

March 13-14, 2020

 

SYMPOZJUM INTEGRACYJNE
“Badania latynoamerykanistyczne w Polsce: najnowsze doświadczenia, osiągnięcia, perspektywy i wyzwania” 13-14.03.2020

Search Publications