News

19 October 2020

Symposium ”Latin American Research in Poland: Recent Experiences, Achievements, Perspectives and Challenges”, October 23-24, 2020

SYMPOSIUM

”Latin American Research in Poland: Recent Experiences, Achievements, Perspectives and Challenges”,

October 23-24, 2020

 

SYMPOZJUM INTEGRACYJNE
“Badania latynoamerykanistyczne w Polsce: najnowsze doświadczenia, osiągnięcia, perspektywy i wyzwania” 23-24.10.2020

Search Publications